Sledované účinky přípravku DCVAC/PCa

V případě hodnoceného léčivého přípravku DCVAC/PCa se očekává, že bude u pacientů trpících rakovinou prostaty posilovat imunitní odpověď na buňky nádoru. Dendritické buňky, které byly ve specializovaných výrobních laboratořích vystaveny usmrceným buňkám rakoviny prostaty, jsou schopny po zpětném podání do pacientova těla stimulovat lymfocyty, a tak aktivovat imunitní systém. Lymfocyty mohou následně rozpoznat rakovinné buňky a napadat je v delším časovém horizontu.

Výše uvedené účinky hodnoceného léčivého přípravku DCVAC/PCa jsou v současné době ověřovány klinickou studií VIABLE a nelze je zaručit.