Rizikové faktory

Riziko vzniku rakoviny prostaty stoupá s věkem. Mladší muži (do věku 45 let) bývají rakovinou prostaty postiženi zřídka. S postupujícím věkem riziko vzniku rakoviny prostaty znatelně stoupá, s maximem okolo 80. roku života. Mezi rizikové faktory patří také rodinná anamnéza. Muži, u nichž se v první příbuzenské linii (tedy u otce, bratra či syna) vyskytla rakovina prostaty, mají 2x vyšší riziko vzniku této nemoci. Dalším důležitým faktorem je etnický původ (relativně nižší výskyt choroby je popsán mezi Asiaty, vyšší u Indoevropanů a nejvyšší mezi Afričany a Afroameričany).