DCVAC/PCa - eksperymentalna metoda leczenia

Eksperymentalna metoda leczenia DCVAC/PCa opiera się na komórkach układu odpornościowego pacjenta. Do produkcji produktu leczniczego używa się określonego typu białych krwinek - monocytów.

Monocyty stanowią naturalny składnik ludzkiej krwi. W trakcie standardowej odpowiedzi immunologicznej monocyty przekształcają się w inny typ komórek - komórki dendrytyczne. Komórki dendrytyczne razem z innymi komórkami układu odpornościowego wspólnie starają się pobudzać odpowiedź immunologiczną na substancje obce.

W trakcie produkcji DCVAC/PCa w procesie leukaferezy z krwi pacjenta pobierane są monocyty (więcej w części Leukafereza). Następnie tak przygotowane komórki dendrytyczne wystawia się na kontakt z uśmierconymi specjalną metodą komórkami raka prostaty. Własne komórki dendrytyczne pacjenta pochłaniają uśmiercone komórki rakowe i umieszczają elementy komórek rakowych na swojej powierzchni. Kiedy napotykają inne komórki układu odpornościowego dochodzi do odpowiedzi immunologicznej na komórki rakowe.

Badanie kliniczne VIABLE ma na celu między innymi sprawdzenie, czy eksperymentalna metoda leczenia DCVAC/PCa po ponownym wstrzyknięciu produktu leczniczego do organizmu pacjenta, będzie w stanie stymulować odpowiedź immunologiczną na komórki rakowe, skutecznie wzmacniając tę odpowiedź po każdym kolejnym podaniu.