Do kogo skierowane jest badanie?

Badanie kliniczne VIABLE przeznaczone jest dla pacjentów chorych na opornego na kastrację raka prostaty z przerzutami (więcej w części Rak prostaty), którzy spełniają kryteria dopuszczenia do fazy przesiewowej. Pacjenci po uzyskaniu szczegółowych informacji o badaniu oraz po czasie wystarczającym na zapoznanie się z formularzem informacyjnym dla pacjenta, muszą podpisać formularz świadomej zgody. Formularz informacyjny dla pacjenta oraz podpisany formularz zgody stanowią potwierdzenie tego, że pacjent rozumie procedury oraz dobrowolnie zgłasza się do udziału w badaniu klinicznym.

Zgłoszenie i dopuszczenie do badania klinicznego odbywa się na zalecenie lekarza danego pacjenta i bez względu na ostateczny udział pacjenta w badaniu nie będzie stanowić żadnego ograniczenia aktualnego standardu opieki lub leczenia.