Badania kliniczne - informacje ogólne

Co to jest badanie kliniczne?

Badania kliniczne mają na celu przetestowanie nowych metod zapobiegania, diagnostyki i leczenia chorób. W trakcie badań testuje się eksperymentalne wyroby medyczne i produkty lecznicze lub bada się nowe metody stosowania istniejących już terapii, takie jak eksperymentalne leki, szczepienia, zabiegi chirurgiczne i techniki naświetlania lub kombinację różnych terapii. Na podstawie wyników badań klinicznych naukowcy oceniają badane terapie pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności (czy działają lepiej niż dotychczasowe metody). Badania kliniczne często nazywa się próbami klinicznymi, eksperymentami klinicznymi lub po prostu badaniami naukowymi. Większość stosowanych obecnie farmaceutyków posiada własne wyniki przeprowadzonych w przeszłości badań klinicznych.