Badanie Viable sponsoruje pochodząca z Czech spółka SOTIO a.s.

SOTIO a.s. 
Jankovcova 1518/2
Praga 7
170 00
Czechy

Nr ident.: 24662623
VAT UE: CZ24662623

Rejestr: Rejestr przedsiębiorców przy Sądzie Miejskim w Pradze, Czechy, nr wpisu B 16136.

www: http://www.sotio.com/