Pacienti zařazení do studie

V rámci této klinické studie připadnou dva pacienti ze skupiny léčené hodnoceným léčivým přípravkem DCVAC/PCa na jednoho pacienta ve skupině léčené placebem. Oběma skupinám pacientů bude poskytnuta standardní chemoterapie. Pacienti budou rozděleni do skupin procesem nazývaným randomizace. Lékaři, další odborný personál studie (zdravotní sestry a koordinátor studie) ani pacienti samotní nebudou až do ukončení studie vědět, do které skupiny byli jednotliví účastníci zařazeni. Po skončení klinické studie budou porovnány údaje získané z obou skupin pacientů.