Leukaferéza

K získání monocytů pacienta se využívá speciální metoda odběru bílých krevních buněk, nazvaná leukaferéza. Monocyty získané leukaferetickým odběrem jsou pak použity k přípravě individuálního hodnoceného léčivého přípravku DCVAC/PCa.

Leukaferetický odběr je minimálně invazivní procedura s rizikem srovnatelným s dárcovstvím krve.