Léčba v průběhu studie

  1. První skupina pacientů podstoupí standardní chemoterapeutickou léčbu docetaxelem a prednisonem v kombinaci s hodnoceným přípravkem DCVAC/PCa.
  2. Druhá skupina pacientů rovněž podstoupí standardní chemoterapeutickou léčbu docetaxelem a prednisonem, ale namísto hodnoceného léčivého přípravku DCVAC/PCa obdrží placebo. Placebo neobsahuje žádné aktivní složky, ale jinak se ve všech ohledech podobá hodnocenému léčivému přípravku.