Klinické studie – Všeobecné informace

Co je klinická studie?

Klinické studie (neboli klinická hodnocení) testují nové způsoby prevence, diagnostiky nebo léčby chorob. Prověřují nově vyvíjené zdravotnické prostředky a léčivé přípravky nebo zkoumají nové způsoby využití stávajících léčiv, jako jsou nová farmaka, vakcíny, chirurgické postupy a ozařovací techniky či kombinace různých forem léčby. Na základě výstupů klinických studií dokážou vědci určit, zda je studovaný způsob léčby bezpečný a účinný (jestli funguje lépe než přístupy dosavadní). Takovéto klinické studie jsou také často označovány jako klinická hodnocení, lékařské výzkumné studie nebo jen studie. Většina léčiv, která dnes používáme, vzešla z výsledků klinických studií prováděných v minulosti.