Hodnocený léčivý přípravek
– DCVAC/PCa

Hodnocený léčivý přípravek DCVAC/PCa je vyroben z buněk vlastního imunitního systému pacienta. K jeho přípravě se používá typ bílých krvinek nazývaných monocyty.

Monocyty jsou přirozenou složkou lidské krve. Během standardní imunitní odpovědi dozrávají monocyty v jiný buněčný typ – dendritické buňky. Dendritické buňky jsou pak ve spolupráci s dalšími buňkami imunitního systému organismu schopné vyvolat imunitní odpověď na cizorodé látky.

Pro přípravu DCVAC/PCa jsou monocyty z pacientovy krve získány procesem nazývaným leukaferéza (viz sekce Leukaferéza). Připravené dendritické buňky jsou posléze vystaveny buňkám rakoviny prostaty, usmrceným speciální metodou. Pacientovy vlastní dendritické buňky pohltí usmrcené nádorové buňky a vystaví jejich části na svém povrchu. Při následném kontaktu s dalšími buňkami imunitního systému je pak zahájena imunitní odpověď vůči nádorovým buňkám.

Cílem klinické studie VIABLE je mimo jiné ověřit, zda je hodnocený léčivý přípravek DCVAC/PCa po zpětném injekčním podání do pacientova těla schopen vyvolat imunitní odpověď na buňky nádoru a zda je schopen tuto odpověď efektivně zesilovat po každém dalším podání.