Dostanou pacienti za účast v klinické studii zaplaceno?

Nikoliv. Účastníci studie nebudou za účast v klinické studii placeni. Účastníci studie nicméně obdrží za každou ukončenou návštěvu adekvátní finanční náhradu na pokrytí cestovních výdajů. Hodnocený léčivý přípravek (DCVAC/PCa nebo placebo) je poskytován zdarma.