Doba trvání klinické studie

Plánovaná doba trvání klinické studie je přibližně 40 měsíců, přičemž toto období zahrnuje maximálně 15 měsíců léčebné části studie. Poté následuje posouzení účinnosti a bezpečnosti hodnoceného léčivého přípravku DCVAC/PCa. Ukončení klinické studie je plánováno na rok 2018.

Během léčebné části studie bude aplikace DCVAC/PCa nebo placeba započata
po druhém cyklu standardní chemoterapie. Aplikace standardní chemoterapie bude prováděna střídavě s aplikací hodnoceného léčivého přípravku (DCVAC/PCa nebo placeba). Po ukončení chemoterapie může být do maxima 15 dávek podáván hodnocený léčivý přípravek užitý ve studii (DCVAC/PCa nebo placebo), pokud ošetřující lékař nerozhodne, že je nezbytné zahájit léčbu pacientovy rakoviny prostaty jinou formou.