Cíle klinické studie

Data shromážděná v klinické studii VIABLE budou použita k posouzení toho, zda může hodnocený léčivý přípravek DCVAC/PCa v kombinaci se standardní chemoterapií (docetaxel a prednison) prodloužit pacientův život a snížit rychlost postupu onemocnění.