Mapa

Spolupracující léčebná centra

Do klinické studie může pacienta zařadit jen lékař na pracovišti zapojeném do klinického hodnocení zkoumaného léčivého přípravku DCVAC/PCa. Pokud se chce pacient klinické studie účastnit, může kontaktovat některého z lékařů ve spolupracujících léčebných centrech.

Pouze lékař odpovědný za vedení klinické studie může rozhodnout, zda se pacient může účastnit či nikoliv. Rozhoduje tak na základě kritérií pro zařazení definovaných v protokolu studie, schváleném dozorujícími orgány.

Seznam spolupracujících léčebných center najdete níže. 

Česká republika

Spolupracující léčebné centrum Adresa Hlavní zkoušející lékař Telefon  
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Klinika onkologie a radioterapie
Sokolská 581,
500 05 Hradec Králové
MUDr. Jan Jansa
Nemocnice Chomutov, Krajská zdravotní a.s.
Onkologické centrum
Kochova 1185,
430 12 Chomutov
MUDr. Martina Chodacká
Nemocnice Jihlava
Urologické oddělení
Vrchlického 59,
586 33 Jihlava
MUDr. Martin Drábek
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Urologické Oddělení
Husova 10,
460 60 Liberec
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc
Onkologická klinika
I.P.Pavlova 6,
775 20 Olomouc
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava
Onkologická klinika
17. listopadu 1790,
708 52 Ostrava
MUDr. Jaroslav Hájek
Fakultní nemocnice Kralovské Vinohrady
Radioterapeutická a onkologická klinika
Šrobárova 50,
100 34 Praha
MUDr. Eva Kindlová
Fakultní nemocnice v Motole
Onkologická klinika 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole
V Úvalu 84,
150 06 Praha
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Fakultní nemocnice v Motole,
Urologická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84,
150 06 Praha
Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
Thomayerova nemocnice
Onkologická klinika
Víděňská 800,
140 00 Praha
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Onkologická klinika
Karlovo náměstí 32,
128 08 Praha
MUDr. Milada Zemanová
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Klinika urologie a robotické chirurgie, UJEP
Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.