Mapa

Spolupracující léčebná centra

Do klinické studie může pacienta zařadit jen lékař na pracovišti zapojeném do klinického hodnocení zkoumaného léčivého přípravku DCVAC/PCa. Pokud se chce pacient klinické studie účastnit, může kontaktovat některého z lékařů ve spolupracujících léčebných centrech.

Pouze lékař odpovědný za vedení klinické studie může rozhodnout, zda se pacient může účastnit či nikoliv. Rozhoduje tak na základě kritérií pro zařazení definovaných v protokolu studie, schváleném dozorujícími orgány.

Seznam spolupracujících léčebných center najdete níže. 

Česká republika

Spolupracující léčebné centrum Adresa Hlavní zkoušející lékař Telefon  
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Klinika onkologie a radioterapie
Sokolská 581,
500 05 Hradec Králové
MUDr. Jan Jansa +420 495 834 619 E-mail
Nemocnice Chomutov, Krajská zdravotní a.s.
Onkologické centrum
Kochova 1185,
430 12 Chomutov
MUDr. Martina Chodacká +420 474 447 882 E-mail
Nemocnice Jihlava
Urologické oddělení
Vrchlického 59,
586 33 Jihlava
MUDr. Martin Drábek +420 567 157 203 E-mail
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Urologické Oddělení
Husova 10,
460 60 Liberec
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. +420 485 312 824 E-mail
Fakultní nemocnice Olomouc
Onkologická klinika
I.P.Pavlova 6,
775 20 Olomouc
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. +420 588 444 295 E-mail
Fakultní nemocnice Ostrava
Onkologická klinika
17. listopadu 1790,
708 52 Ostrava
MUDr. Jaroslav Hájek +420 597 372 264 E-mail
Fakultní nemocnice Kralovské Vinohrady
Radioterapeutická a onkologická klinika
Šrobárova 50,
100 34 Praha
MUDr. Eva Kindlová +420 267 162 482 E-mail
Fakultní nemocnice v Motole
Onkologická klinika 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole
V Úvalu 84,
150 06 Praha
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA +420 224 434 760 E-mail
Fakultní nemocnice v Motole,
Urologická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84,
150 06 Praha
Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. +420 727 812 260 E-mail
Thomayerova nemocnice
Onkologická klinika
Vídeňská 800,
140 00 Praha
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. +420 734 236 410 E-mail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Onkologická klinika
Karlovo náměstí 32,
128 08 Praha
MUDr. Milada Zemanová +420 224 962 143 E-mail
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Klinika urologie a robotické chirurgie, UJEP
Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Jan Schraml, Ph.D. +420 477 113 541 E-mail