Bezpečnost pacientů

Bezpečnost pacientů v klinických studiích

Na ochranu práv, bezpečnosti a tělesné i duševní pohody osob, které se účastní klinických studií, vznikly národní i mezinárodní předpisy a kontrolní orgány. Ty mají zajistit, aby klinické studie byly prováděny v souladu s nejpřísnějšími vědeckými a etickými principy, přičemž jejich hlavním úkolem je ochrana osob, které souhlasily s účastí v klinických studiích.