Aktivní buněčná imunoterapie

Tímto termínem je označována moderní terapie: aktivní buněčná imunoterapie (active cellular immunotherapy). Při tomto typu terapie hodnocený léčivý přípravek využívá buňky imunitního systému k posílení imunitní odpovědi pacienta na rakovinné buňky.